เมื่อเกิดปัญหาต้องมีที่ปรึกษากฎหมายไว้อุ่นใจที่สุด

เมื่อเกิดปัญหาต้องมีที่ปรึกษากฎหมายไว้อุ่นใจที่สุด

ที่ปรึกษากฎหมายคืออะไร ?

ที่ปรึกษากฎหมายคืออะไร

       ที่ปรึกษากฎหมาย คือ บุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี เป็นบุคคลผู้ที่สามารถรับฟังปัญหาหรือคำปรึกษาจากผู้ที่ทุกข์ร้อนหรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจได้เป็นอย่างดี นอกจากที่ปรึกษากฎหมายจะเป็นผู้ที่ต้องรับฟังปัญหาจากผู้ที่เดือดร้อนได้แล้ว หน้าที่สำคัญของที่ปรึกษากฎหมายก็คือต้องสามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่องที่ผู้เดือดร้อนปรึกษามาได้ โดยที่ปรึกษากฎหมายที่ดีควรจะต้องให้คำปรึกษารวมไปถึงแสดงทัศนคติ และแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำแนวทางเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ๆ ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของข้อกฎหมาย อีกทั้งที่ปรึกษากฎหมายที่ดีควรที่จะให้คำแนะนำ หรือการอธิบายขั้นตอนในการแก้ปัญหาตามข้อกฎหมายให้ผู้ที่มาปรึกษาเข้าใจได้ง่าย และรู้สึกว่าได้รับคำแนะนำอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานรวมไปถึงขั้นตอนทางกฎหมาย และต้องให้ผู้ที่มาปรึกษารู้สึกว่าการมีที่ปรึกษากฎหมายนั้นมีประโยชน์ต่อตัวเขามากที่สุด และเขาควรที่จะมีที่ปรึกษากฎหมายไว้สักหนึ่งคนเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในภายภาคหน้าได้หากมีปัญหาใดเกิดขึ้นอีก

ที่ปรึกษากฎหมายจำเป็นต้องเป็นทนายความหรือไม่ ?

ที่ปรึกษากฎหมายจำเป็นต้องเป็นทนายความหรือไม่ ?

       เป็นอีกหนึ่งความสงสัยของผู้ที่ต้องการจะปรึกษาทางด้านกฎหมาย เพราะที่ปรึกษากฎหมายบางคน ไม่ได้เป็นทนายความ แต่บอกว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมาย แบบนี้จะสามารถไปปรึกษาและรับฟังคำแนะนำจากบุคคลผู้นั้นได้หรือไม่

       คำตอบ คือ ที่ปรึกษากฎหมายอาจไม่ต้องเป็นทนายความก็ได้ เพราะที่ปรึกษากฎหมายก็เป็นอาชีพหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายได้นั้น แน่นอนว่าก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเป็นอย่างดีอยู่แล้วอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าปรึกษากฎหมายกับบุคลลที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายก็สามารถเชื่อและรับฟังคำแนะนำจากบุคคลนั้นได้แม้ว่าเขาไม่ได้เป็นทนายความก็ตาม ส่วน ทนายความ ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่รับบริการทางด้านกฎหมายเช่นเดียวกัน สามารถเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับผู้ที่ต้องการจะปรึกษาได้ดีเหมือนกัน เพียงแต่ว่าทนายความจะมีความพิเศษกว่าที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป เนื่องจากมีใบประกอบวิชาชีพที่สามารถว่าความในชั้นศาลได้นั่นเอง ดังนั้น ที่ปรึกษากฎหมายหากไม่ใช่ทนายความก็สามารถให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายได้เช่นเดียวกัน

ทำไมต้องมีที่ปรึกษากฎหมาย ?

       ในหนึ่งวันสำหรับบางคนเรียกได้ว่ามีเป็นพันเรื่องราวก็ว่าได้ และกับบางคนต่างก็เจอปัญหาไม่ซ้ำในแต่ละวัน และแต่ละปัญหาที่เข้ามานั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ปัญหาได้ง่าย ๆ และผ่านไปได้ไว และถ้ายิ่งปัญหาที่ต้องเจอเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยแล้วนั้น หากใครไม่มีความรู้ความเข้าใจทางข้อกฎหมายเลยก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ลำบากและเดือดร้อนอย่างมาก เพราะไม่สามารถไปปรึกษาใครได้ หรือคนรอบตัวที่สามารถปรึกษาได้ก็อาจให้คำปรึกษาได้ไม่ถูกจุด หรือถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ที่ปรึกษากฎหมาย จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดขณะประสบปัญหาเรื่องกฎหมาย เพราะควรที่จะให้ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาที่คุณเจอดีที่สุด นอกจากจะได้รับคำปรึกษาที่ถูกที่ควรแล้ว ที่สำคัญคือคุณไม่ต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังด้วย

ให้สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ดีที่สุดของคุณ

        สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์  เราเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีทนายความมืออาชีพหลายท่าน ที่สามารถเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้คุณได้ ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาเรื่องใด คดีความใด เรายินดีบริการและให้คำปรึกษาทางกฎหมายอย่างดีที่สุด ให้คุณได้รับบริการทางกฎหมายของเราอย่างเต็มรูปแบบ ที่ปรึกษากฎหมายที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกด้านไม่ว่าจะคดีแพ่ง คดีอาญา ฯลฯ รวมไปถึงคดีความกับบริษัทประกันภัย ไม่ว่าจะรถชน ทรัพย์สินเสียหาย บาดเจ็บสาหัส เราสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ดังนั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ให้สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับคุณ เราพร้อมให้บริการทางกฎหมายกับคุณได้ทุกเรื่อง คลิก ติดต่อเรา