📚 หนังสือคู่มือเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ   

📚 หนังสือคู่มือทำสำนวนอนุญาโตตุลาการ

 

 

หนังสือ “เรียกค่าเสียหาย” ❤️‍🩹

กระบวนการทางเลือก

หลังเจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้จึง 

“ต้องทำด้วยตนเอง”😵‍💫😵🤕

📚  หนังสือ 2 เล่มนี้ เหมาะกับใคร 

– ประชาชนทั่วไป 🧑👧

– ทนายความ 👩‍🎓🧑‍🎓

ที่ต้องการ “แก้กลยุทธิ์ ”

บริษัทประกันภัยในการ

“เรียกค่าเสียหาย”