ข่าวสารและความรู้

หลงอุ่นใจคิดว่าได้ใบเคลมแล้วประกันจะรับผิดชอบ สุดท้ายอ้างผลแอลกอฮอล์ย้อนหลัง

            หลายกลวิธีเหลือเกินที่บริษัทประกันภัยนำมาใช้หลอกลวงผู้บริโภค เกี่ยวกับ เป่าแอลกอฮอล์ไม่เกินเท่าไหร่ มีหลายเคสแล้วที่ประกันภัยเหมือนไม่เต็มใจที่จะรับผิดชอบต่อผู้บริโภค พอทำทีว่าจะรับผิดชอบก็อ้าง นับผลแอลกอฮอล์ย้อนหลัง ซะอย่างนั้น จนทำให้ผู้บริโภคต้องมาปรึษาทนายให้ช่วยเหลือ กรณีเคสนี้ผู้เสียหายก็หลงอุ่นใจคิดว่าได้ใบเคลมแล้วประกันจะรับผิดชอบ จัดการให้เอารถเข้าอู่เรียบร้อย แถมบอกว่าติดต่อกับอู่ให้แล้วรอซ่อมได้เลย อยู่ในขั้นตอนการประเมินผลแอลกอฮอล์ จนรถของผู้เสียหายต้องนอนเฝ้าอู่ไปเลยร่วม 2 เดือน...

อ่านต่อ

ทะแนะข้างบ้านบอก #รักษาตัวให้หายดีก่อน พ่อสั่ง!!! ต้องทนายที่นี่

          ผู้เสียหายเจอประกันภัยงัดมุกเด็ด #รักษาตัวให้หายดีก่อน แน่นอนว่าไม่ใช่เคสแรกที่ประกันภัยงัดกลยุทธ์นี้ใส่ เพราะมีผู้เสียหายไม่น้อยเลยที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องทุกข์ใจกับคำนี้ของประกันภัย ได้ยินคำนี้เมื่อไร รักษาตัวให้หายดีก่อน ให้รีบปรึกษาทนาย หรือมีทนายไว้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะ อย่างกรณีต่อไปนี้เมื่อไม่สามารถตกลงค่าเสียหาย และประกันภัยเอาแต่พูดว่าให้ “รักษาตัวให้หายดีก่อน แล้วค่อยมาเรียก” เจอแบบนี้ผู้เสียหายคิดหนัก จนต้องโร่ติดต่อสายตรงหาทนายอาร์ม...

อ่านต่อ

ประกันอ้าง ผลแอลกอฮอล์ย้อนหลัง ซ้ำท้าให้หาทนายฟ้อง

กลับคำ!!! ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหม ทั้งที่ตอนแรกประกันบอกรับผิดชอบ และลูกความได้เอารถเข้าซ่อมระยะเวลาเป็นเดือน สุดท้ายประกันโทรมา อ้างเรื่องการวัดผลแอลกอฮอล์ย้อนหลัง ทั้งที่ลูกความเป่าได้เพียง 14 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประกันอ้างว่าก่อนที่จะเป่าปริมาณแอลกอฮอล์จะต้องมากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์...

อ่านต่อ