บริการของเรา - คัดถ่ายสำนวนของศาลในเขตกรุงเทพฯ-และปริมณฑล

คัดถ่ายสำนวนของศาลในเขตกรุงเทพฯ-และปริมณฑล

คัดถ่ายสำนวนของศาลในเขตกรุงเทพฯ-และปริมณฑล

คัดถ่ายสำนวนของศาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

คือ บริการไปคัดถ่ายสำนวนสรรพเอกสารต่าง ๆ ของศาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอีกหนึ่งบริการที่สำนักงานของเราตั้งใจมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการใช้บริการ ทนายความ หรือคู่ความที่อยู่ต่างจังหวัด ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาคัดถ่ายเอกสารที่ศาลเองในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริการคัดถ่ายสำนวนของศาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีอะไรบ้าง ?


ยื่นคำร้องในฐานะผู้รับมอบฉันทะในการขอคัดถ่ายบรรดาสรรพเอกสารในสำนวนคดีความของศาล ไม่ว่าจะเป็นคำฟ้อง, คำให้การจำเลย, คำร้อง, คำขอ, คำแถลง, เอกสารหมาย จ. , เอกสารหมาย ล. และเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในสำนวนของศาล

ทำไมต้องให้เราคัดถ่ายสำนวนของศาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ ?


สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ ขึ้นชื่อเรื่องบริการทางกฎหมายที่มีความครบครัน ครอบคลุมทุกบริการ และสำหรับบริการนี้ก็เช่นเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องการใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด ไม่ต้องเดินทางไปเอง หรือเสียเวลาไปทำสิ่งอื่น โดยเรามีทีมงานสำหรับคัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ อย่างเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี