หลักการ/ความสำคัญ/กระบวนการในการประกันตัว ผู้ต้องหา

  • หน้าแรก
  • หลักการ/ความสำคัญ/กระบวนการในการประกันตัว ผู้ต้องหา

หลักการ/ความสำคัญ/กระบวนการในการประกันตัว ผู้ต้องหา

          ประกันตัว ผู้ต้องหา เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นสิทธิอย่างหนึ่งของมนุษยชน ซึ่งการประกันตัว ผู้ต้องหานี้มีบทบาทที่สำคัญในระบบยุติธรรม การประกันตัว ผู้ต้องหา จึงหมายถึงการขออนุญาตให้ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวและหรือปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีหรือระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างการพิจารณาคดีชั้นอุทธรณ์/ฎีกาของเจ้าพนักงานและหรือจากศาล โดยจะมีหลักประกันหรือไม่มีก็ได้

          การที่ประกันตัว ผู้ต้องหานั้นจะสามารถช่วยให้ผู้ต้องหามีเวลาและหรือการเตรียมตัวเพื่อจะต่อสู้คดีได้ในชั้นศาล โดยที่ตัวผู้ต้องหานั้นจะเป็นอิสระและไม่ต้องถูกควบคุมตัวในระหว่างรอพิจารณาคดีตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยวันนี้สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ก็จะมาพูดถึงหลักการ ความสำคัญ และกระบวนการในเรื่องประกันตัว ผู้ต้องหาให้ทุกท่านได้ทราบกันว่าในการประกันตัว ผู้ต้องหานั้นมีวิธีการและหรือกระบวนการอย่างไรบ้าง

หลักการในการประกันตัวผู้ต้องหา

          ตามกฎหมายแล้วนั้นหลักการในการประกันตัว ผู้ต้องหา มีจุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับโอกาสในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน และได้รับอิสระจากการถูกควบคุมตัวจนกว่าศาลจะพิพากษาแล้วว่าผู้ต้องหามีความผิดจริง นอกจากนี้หลักการในการประกันตัว ผู้ต้องหายังแสดงให้สังคมได้เห็นและตระหนักถึงเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันด้วย

          นอกจากที่กล่าวไปในข้างต้นถึงหลักการในการประกันตัว ผู้ต้องหาแล้วนั้น นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์หลักอีก 2 ประการ ได้แก่

1.ป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาที่ถูกประกันตัวหลบหนีและหรือก่อเหตุซ้ำอีก

2.เป็นการรับประกันว่าผู้ต้องหาจะมาปรากฏตัวและหรือรายงานตัวในศาลตามที่ได้นัดหมาย

และที่สำคัญการประกันตัว ผู้ต้องหา นั้นไม่ใช่ผู้ต้องหาทุกคนที่จะได้สิทธิได้รับการประกันตัวเสมอไป แต่ผู้ต้องหาทุกคนสามารถใช้สิทธิในการร้องขอการประกันตัว แต่ในการอนุมัติการประกันตัวนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาว่าผู้ต้องหานั้นหากได้รับการประกันตัวไปแล้วมีความเสี่ยงต่อการหลบหนีหรือไม่อย่างไร

ความสำคัญของการประกันตัวผู้ต้องหา

          1.การประกันตัว ผู้ต้องหา จะช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอและการประกันตัวผู้ต้องหานี้จะช่วยให้ผู้ต้องหาสามารถมีเวลาในการเตรียมตัวเพื่อจะสู้คดีเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองอย่างเต็มที่

          2. การประกันตัว ผู้ต้องหาไม่ว่าจะชั่วคราวหรืออย่างไร การที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวจะเป็นหนึ่งในการช่วยลดจำนวนผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณผู้ต้องหาแล้ว ยังสามารถลดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเรือนจำได้ด้วย

          3.การที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว ทำให้ผู้ต้องหาได้รับอิสระไม่ว่าจะชั่วคราวหรืออย่างไรก็ตาม แต่สิ่งนั้นทำให้ผู้ต้องหามีความเท่าเทียมและมีโอกาสที่จะป้องกันตัวเอง อีกทั้งผู้ต้องหายังสามารถสร้างความยุติธรรมให้กับตนเองได้ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของความยุติธรรมและการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม

          4.การที่เจ้าพนักงานและหรือศาลท่านได้พิจารณาให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว จะสามารถช่วยกระตุ้นให้กระบวนการพิจารณาได้คดีดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ต้องหามีเสรีภาพในการติดต่อทนายความและเตรียมหลักฐานในการต่อสู้คดีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ปัญหาและข้อจำกัดในการประกันตัว

       อย่างที่กล่าวไปข้างต้นถึงความสำคัญของการประกันตัว แม้ว่าการประกันตัวจะมีความสำคัญ แต่การประกันตัว ผู้ต้องหา ก็จะมีปัญหาและข้อจำกัดที่ต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกัน อาทิ การกำหนดหลักทรัพย์และหรือหลักประกันที่สูงเกินไปเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาไม่สามารถขอประกันตัวได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาบางรายเกิดการก่อเหตุซ้ำและหรือหลบหนีระหว่างการได้รับการประกันตัว  

กระบวนการของการประกันตัวผู้ต้องหา

          สำหรับกระบวนการในการประกันตัว ผู้ต้องหานั้น มีด้วยกันหลายวิธี ดังนี้

  1. ผู้ต้องหาและหรือทนายของผู้ต้องหา สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อศาลได้ แต่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาคำร้องและตัดสินใจว่าในคำร้องยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหานั้น ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไร
  2. เมื่อศาลเห็นควรพินิจพิจารณาแล้วว่าสามารถให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวได้ ต่อมาศาลจะกำหนดเงื่อนไขและจำนวนเงินประกันและหรือหลักประกันที่ผู้ต้องหาและทนายความของผู้ต้องหาจะต้องชำระให้
  3. เมื่อผู้ต้องหาและหรือทนายความชำระเงินประกันหรือจัดหาหลักประกันตามที่ศาลกำหนดแล้ว ขั้นตอนต่อไปศาลจะมีคำสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหา โดยก็จะมีเงื่อนไขระบุชัดเจนว่าผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวนั้น ต้องมารายงานตัวที่ศาลตามวันเวลาที่นัดหมาย รวมไปถึงผู้ต้องหาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย
  4. นอกจากนี้ในบางกรณีสำหรับผู้ต้องหาบางรายศาลท่านอาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ อาทิ อาจต้องมีการติดตั้งเครื่องติดตาม (กำไล EM) เป็นต้น เพื่อเป็นการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทั้งการป้องกันการออกนอกประเทศ

          อย่างที่กล่าวไปข้างต้นถึงการประกันตัว ผู้ต้องหา นั้น หากไม่อยากเดินเรื่องเองให้ยุ่งยากหรือวุ่นวายบริการทางกฎหมายอีกหนึ่งบริการที่สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ของเรายินดีให้บริการก็คือบริการรับประกันตัว ผู้ต้องหา , ประกันตัวด่วน และหรือคดีความนอกเหนือจากนี้ก็สามารถเข้ามาปรึกษาและเข้ามาพูดคุยกับทนายความของเราได้เพราะที่เรายินดีให้บริการทางด้านกฎหมายครอบคลุมทุกเรื่องทุกคดีความปรึกษาทนายผู้เชี่ยวชาญติดต่อ สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์