สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ สำนักงานทนายที่เปิดให้บริการกว่า 1 ทศวรรษ

  • หน้าแรก
  • สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ สำนักงานทนายที่เปิดให้บริการกว่า 1 ทศวรรษ

สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ สำนักงานทนายที่เปิดให้บริการกว่า 1 ทศวรรษ

          สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ สำนักงานทนายที่เปิดให้บริการมากว่า 10 ปี โดยทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์  ศิริ ผู้ริเริ่มจัดตั้งสำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ ด้วยความมุ่งหวังว่าจะเป็นสำนักงานทนายที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ผู้มาใช้บริการ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีอาชีพใด สำนักงานทนายของเราก็พร้อมและยินดีที่จะให้บริการในทุกปัญหาของผู้มาใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานทนายสำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ได้เดินทางมา 1 ทศวรรษด้วยกัน มีทีมทนายมากความสามารถมากกว่า 20 คน และให้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับความไว้วางใจจากผู้มาใช้บริการหลายท่าน เพราะเรามุ่งเน้นที่จะให้ทุกคำปรึกษาของเรามีประโยชน์อย่างมากที่สุดต่อผู้มาใช้บริการ วันนี้จึงจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักสำนักงานทนายของเรากันให้มากยิ่งขึ้น ว่าเรามีบริการทางด้านกฎหมายอะไรบ้าง และทำไมเมื่อเกิดปัญหาต้องใช้บริการสำนักงานทนาย สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์

สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ มีบริการอะไรบ้าง ?

          สำนักงานทนายของเราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นสถานที่สำหรับให้บริการทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนอย่างครบครันในทุกเรื่องของกฎหมาย และในวันนี้สำนักงานทนายของเราก็ได้มีบริการทางด้านกฎหมายกว่า 10 บริการด้วยกัน ดังนี้

คดีประกันภัย

          สำนักงานทนายของเราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีประกันภัยในทุกกรณี เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัย ฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อบริษัทประกันภัย ทำให้ผู้เสียหายได้รับความยุติธรรมจากบริษัทประกันภัยได้มากที่สุด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทประกันภัยทั้งหมด

คดีแพ่ง

          สำหรับคดีแพ่งเป็นคดีที่สำนักงานทนายของเรามีอยู่ในมือหลายคดีที่มีความแตกต่างหลากหลายกรณีออกไป ไม่ว่าจะเป็นการรับปรึกษาคดีเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีแพ่ง, ทำคดีเกี่ยวกับที่ดิน, คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา, คดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และคดีอื่น ๆ อีกมากมายที่เรารับทำเกี่ยวกับคดีแพ่ง สำหรับใครที่ต้องการให้เราช่วยดำเนินคดีแพ่งสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ทันที

คดีอาญา

          คดีอาญานี้แต่ละกรณีจะมีความร้ายแรงที่แตกต่างกันออกไป แต่สำนักงานทนายของเราก็ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ถูกแจ้งความหรือผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญารับทำคดีอาญาทุกประเภท

คดีหมิ่นประมาท

         เป็นคดีความที่เกี่ยวกับการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยทำให้บุคคลที่ถูกกล่าวถึงเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง โดยคดีประเภทหมิ่นประมาทเป็นคดีที่เกิดขึ้นได้ง่ายและใกล้ตัว สำนักงานทนายของเรารับปรึกษาและทำคดีหมิ่นประมาททุกคดี ไม่ว่าจะฟ้องคดีหมิ่นประมาท, เจรจา และหรือไกล่เกลี่ย

คดีครอบครัว

          คดีครอบครัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหย่าร้าง/ชู้สาว สินสมรส การผิดสัญญาหมั้น อำนาจในการปกครองบุตร การร้องขอเป็นบุตรโดยชอบ เรียกร้องค่าเลี้ยงดู คดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว สำนักงานทนายของเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือให้คำแนะนำ รวมไปถึงทิศทางหรือแนวทางในการดำเนินคดี เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายได้

คดีมรดก

          สำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับมรดกหรือทรัพย์สินทุกชนิดของบุคคลที่เสียชีวิต ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย ส่วนใหญ่ก็เป็นคดีที่พิพาทกันระหว่างทายาท หรือบุคคลที่มีสิทธิในการรับมรดกด้วยกันตามกฎหมาย หรือตามพินัยกรรม รวมไปถึงคดีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาทให้รับผิดชอบหนี้ของผู้เสียชีวิต สำนักงานทนายของเราก็สามารถดำเนินคดีนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการมรดก , จัดทำพินัยกรรม , การฟ้องเกี่ยวกับคดีมรดก เป็นต้น  

คดีผู้บริโภค

          สำนักงานทนายของเรามีประสบการณ์ในการทำคดีผู้บริโภคอย่างมาก สำหรับคดีความระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคนี้ โดยลักษณะคดีจะเป็นการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภค หากท่านใดที่ต้องการดำเนินคดีความกับผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถมาใช้บริการสำนักงานทนายของเราได้

การร่างสัญญา

          หนึ่งในบริการของสำนักงานทนายของเรา เป็นกระบวนการเตรียมการร่างเอกสารทางกฎหมาย เกี่ยวกับการทำข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย หรือ หลายฝ่าย ที่มีข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันว่าจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน หรืองดเว้นการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน หรือข้อตกลงต่าง ๆ อย่างชัดเจน ที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการลงลายมือชื่อของบุคคลที่ร่วมทำสัญญากัน และหรือลายมือชื่อของพยานด้วย

ทนายความรับรองลายมือชื่อ

          เป็นบริการรับรองลายมือชื่อของทนายความ เพื่อรับรองเอกสาร รวมไปถึงการทำสัญญาต่าง ๆ ว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลนั้นจริง นอกจากนี้ยังมีการลงชื่อในเอกสารฉบับนั้นด้วยในฐานะพยาน และรวมไปถึงการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาว่าเป็นเอกสารที่สำเนามาจากต้นฉบับนั้นจริง

บริการคัดถ่ายสำนวนของศาลในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

          สำหรับบริการไปคัดถ่ายสำนวนสรรพเอกสารต่าง ๆ ของศาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นบริการที่สำนักงานทนายของเราตั้งใจมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับทนายความ หรือคู่ความที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง หรือผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หากไม่อยากเสียเวลาเดินทางมาก็สามารถใช้บริการนี้ของสำนักงานทนายของเราได้ทันที

ทำไมต้องทำคดีกับสำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ ?  

          จากคลิปวิดีข้างต้นเป็นเพียงเหตุผลบางส่วนจากผู้มาใช้บริการของเราเท่านั้น นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารและรีวิวการทำคดีความของสำนักงานทนายของเราได้ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นี้ Facebook, YouTube และ TikTok สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ สำนักงานทนายสำนักงานหนึ่งที่พร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการทางกฎหมายกับทุกท่านที่ต้องการความช่วยเหลือในทุกปัญหา นอกจากเราจะมีบริการทางกฎหมายที่ครบครันแล้ว ทีมทนายความของเรายังเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการทำคดีความที่หลากหลาย และพร้อมให้คำปรึกษาคุณในทุกปัญหาของคุณ