service-ทนายความรับรองลายมือชื่อ

ทนายความรับรองลายมือชื่อ

คือ บริการรับรองลายมือชื่อของทนายความ เพื่อรับรองเอกสาร รวมไปถึงการทำสัญญาต่าง ๆ โดยเป็นการรับรองลายมือชื่อในเอกสารว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลนั้นจริง การลงชื่อในเอกสารฉบับนั้นด้วยในฐานะพยาน และรวมไปถึงการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาว่าเป็นเอกสารที่สำเนามาจากต้นฉบับนั้นจริง ๆ เป็นต้น

บริการรับรองลายมือชื่อของเรา

รับรองลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ โดยทนายความผู้มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทำไมต้องให้เรารับรองลายมือชื่อให้ ?

บริการทนายความรับรองลายมือชื่อให้นี้ เป็นอีกหนึ่งบริการที่สำนักงานของเรามีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องการใช้บริการการรับรองลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ โดยเรามีทนายความที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!