service-ทนายคดีแพ่ง

ทนายคดีแพ่ง

คือ คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่กันเกิดขึ้นของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล 2 ฝ่าย ที่มีการผิดสัญญากัน หรือต้องการโต้แย้งสิทธิหน้าที่กัน หรือเป็นคดีที่มีการร้องขอต่อศาลให้รับรองสิทธิบางอย่างให้ เช่น การขอให้อีกฝ่ายชดใช้เงิน คืนของ หรือจ่ายค่าเสียหายต่าง ๆ หรือต้องการให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมไปถึงการฟ้องร้องให้ผู้กู้ชำระเงินตามสัญญากู้ หรือการฟ้องเรียกให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายให้ เป็นต้น

บริการรับทำคดีแพ่งของเรา มีอะไรบ้าง ?

  • คดีที่มีข้อพิพาทกัน
  • คดีเกี่ยวกับที่ดิน
  • คดีเกี่ยวกับสัญญา
  • คดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
  • คดีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน/บริษัท
  • การฟ้องให้ชำระหนี้
  • การผิดสัญญาซื้อขาย
  • และคดีความอื่น ๆ ที่ถือเป็นคดีแพ่ง

ทำไมต้องให้เราทำคดีแพ่งให้ ?

คดีแพ่ง เป็นคดีความที่มีอยู่ในมือของสำนักงานเราเป็นจำนวนมาก และหลากหลายกรณีออกไปเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับปรึกษาคดีเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีแพ่ง, ทำคดีเกี่ยวกับที่ดิน, คดีเกี่ยวกับการผิดสัญญา, คดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และคดีอื่น ๆ อีกมากมายที่เรารับทำเกี่ยวกับคดีแพ่งนี้ เรียกได้ว่าสำนักงานของเรามีประสบการณ์ทางด้านการทำคดีแพ่งอยู่มากพอสมควร

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!