service-ทนายคดีอาญา

ทนายคดีอาญา

คือ คดีที่เกี่ยวกับการกระทำที่กฎหมายบัญญัติว่า เป็นความผิดและมีโทษทางอาญา ส่วนใหญ่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ โดยการกระทำที่ถือว่าเป็นคดีอาญา เช่น การขโมยของ การทำร้ายร่างกาย การทำลายทรัพย์สิน ฯลฯ ซึ่งความร้ายแรงของความผิดหรือการรับโทษ ขึ้นอยู่กับความผิดที่ทำและโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ตามแต่ละกรณี โดยแตกละกรณีจะมีความร้ายแรงที่แตกต่างกันออกไป

บริการคดีอาญาของเรา มีอะไรบ้าง ?

  • ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ถูกแจ้งความหรือผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญา
  • รับทำคดีอาญาทุกประเภท

ทำไมต้องให้เราทำคดีอาญาให้ ?

เราเป็นสำนักงานกฎหมายที่ครบวงจร รับปรึกษา และรับทำทุกคดี โดยทีมทนายความที่มีความสามารถเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะคุณต้องการให้เราช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีอาญาเรื่องใด กรณีใด เรายินดีให้บริการในทุกความเดือดร้อนของคุณอย่างเต็มความสามารถ

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!