service-ทนายคดีมรดก

ทนายคดีมรดก

คือ คดีที่เกี่ยวข้องกับมรดกหรือทรัพย์สินทุกชนิดของบุคคลที่เสียชีวิต เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย เป็นคดีที่พิพาทกันระหว่างทายาท หรือบุคคลที่มีสิทธิในการรับมรดกด้วยกันตามกฎหมาย หรือตามพินัยกรรม รวมไปถึงคดีที่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาทให้รับผิดชอบหนี้ของผู้เสียชีวิต เป็นต้น

บริการรับทำคดีมรดกของเรา มีอะไรบ้าง ?

  • ให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดการทรัพย์สิน
  • การจัดการมรดก
  • การจัดทำพินัยกรรม
  • การจัดการข้อขัดแย้งระหว่างทายาท
  • การฟ้องเกี่ยวกับคดีมรดก
  • และทำคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อกับมรดกทั้งหมด

ทำไมต้องให้เราทำคดีมรดกให้ ?

เรามีทนายความที่สามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับคดีมรดกในเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ยังรับทำพินัยกรรม หรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับคดีมรดกในแต่ละกรณีได้เป็นอย่างดี หากคุณต้องการให้เราช่วยในเรื่องเกี่ยวกับมรดก หรือทรัพย์สินสามารถทักมาปรึกษารายละเอียดกับสำนักงานของเราได้

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!