service-ทนายคดีครอบครัว

ทนายคดีครอบครัว

คือ คดีที่เกี่ยวข้องกับ ครอบครัว เด็ก ผู้เยาว์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวด้วย เช่น เรื่องราวระหว่างสามี-ภรรยา หรือ ระหว่างพ่อแม่-ลูก เป็นต้น ซึ่งคดีประเภทนี้แน่นอนว่าจะต้องยื่นฟ้องกันในศาลเยาวชนและครอบครัวนั่นเอง และจำเป็นต้องมี ทนายความ เป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินกระบวนการของคดีครอบครัว ซึ่งทนายความจะเป็นผู้คอยดำเนินการช่วยเหลือ เป็นผู้ให้คำแนะนำ รวมไปถึงทิศทางหรือแนวทางในการดำเนินคดี เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมาย

บริการรับทำคดีครอบครัวของเรา มีอะไรบ้าง ?

  • การหย่าร้าง/ชู้
  • การจัดการแบ่งสินสมรส
  • การผิดสัญญาหมั้น
  • อำนาจในการปกครองบุตร
  • การร้องขอเป็นบุตรโดยชอบ
  • การเรียกร้องค่าเลี้ยงดู
  • คดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

ทำไมต้องให้เราทำคดีครอบครัวให้ ?

สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ เรามีทีมทนายความที่มีประสบการณ์ในการทำคดีครอบครัวหลากหลายคดี โดยเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่มีกรณีแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เด็ก ผู้เยาว์ และหรือความสัมพันธ์อย่างสามี-ภรรยา ฯลฯ นอกจากทนายความของเราจะมีประสบการณ์ในการทำคดีครอบครัวแล้ว ผลลัพธ์ในการทำคดีที่ออกมายังถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ หากต้องการให้สำนักงานของเราทำคดีครอบครัวให้ไม่ว่าจะกรณีใด สามารถทักมาปรึกษาเล่ารายละเอียดได้ทันทีไม่ต้องรอ

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!