มอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์

มอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์-01

ฝึกงานกับสำนักงานกฎหมายวงศกรณ์แล้วได้อะไรบ้าง ?

        สำหรับใครที่อยากมาฝึกประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ ขอรับรองเลยว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การทำงานที่ครบองค์ความรู้อย่างแน่นอน เพราะที่เราคุณจะได้ปฏิบัติงานจริง ตั้งแต่เริ่มต้นทำสำนวน เรียนรู้การวางแนวทาง การวางรูปคดี จัดทำเอกสารไม่ว่าจะเป็นคำร้อง คำขอ คำแถลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้มีการฝึกร่างอุทธรณ์ ร่างฎีกา นอกจากนี้คุณจะได้ออกไปศาล ได้ออกไปดูการทำงานของทนายความจริง ๆ ว่าเป็นอย่างไรอีกด้วย วันนี้เราก็ได้นำบทสัมภาษณ์ของหนึ่งในผู้ที่เคยฝึกประสบการณ์กับสำนักงานฯ ของเรามาให้อ่านกันว่าฝึกประสบการณ์กับเราดีอย่างไร และได้อะไรจากการฝึกงานที่นี่บ้าง

          “ได้ทำงานและได้ประสบการณ์การทำงานจริงค่ะ เราจะได้รู้การทำงานตั้งแต่การเตรียมร่างฟ้องไปจนถึงศาลมีคำพิพากษา ไปจนถึงการอุทธรณ์ฎีกาเลย ซึ่งตอนเรียนมหาวิทยาลัยหรือตอนอบรมวิชาว่าความเรารู้สึกเหมือนเราเรียนไปเยอะแล้วนะ แต่พอมาทำงานจริงเราถึงได้รู้ว่ามันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นไปอีก ซึ่งรายละเอียดบางอย่างเราจะได้รู้ก็ต่อเมื่อเราต้องมาทำงานจริงและเจอมันหน้างานจริง ๆ”

           เรียกได้ว่าการฝึกงานกับสำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ทำให้ผู้ที่มาฝึกงานได้รับอะไรหลาย ๆ อย่างจากการฝึกงานครั้งนี้ก็ว่าได้ ทั้งประสบการณ์จริง และความรู้ต่าง ๆ ที่จะสามารถนำไปพัฒนาการทำงานในอนาคต อีกทั้งฝึกงานกับเราจบก็สามารถออกไปทำงานได้จริงในสนามงานจริงอีกด้วย